Αρχική 

Tibial valgus osteotomy with special osteotomy plates
Οστεοτομία βλαισότητας με τις ειδικές πλάκες οστεοτομίας
arthroscopic meniscal implantation αρθροσκοπική τοποθέτηση μηνισκικού εμφυτεύματος

Typical arthroscopic view of villonodular synovitis before arthroscopic management.

Τυπική αρθροσκοπική εικόνα λαχνοοζώδους υμενίτιδας πριν από την αρθροσκοπική αντιμετώπιση.

Bridging operative technique for traumatic achilles tendon gaps.

Τεχνική αποκατάστασης ελλειμμάτων από τραυματική ρήξη αχιλλείου τένοντα.

 

Refixation with resorbable mini-screws of deep osteochondral knee lesion.

Επανακαθήλωση οστεοχόνδρινου τεμαχίου γόνατος με απορροφήσιμους μίνι-κοχλίες.

 

Ο Δημήτριος Μαστρόκαλος γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1963. Το 1995 απέκτησε την ειδικότητα στην Ορθοπαιδική από την Ορθοπαιδική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών, Νοσ. Κ.Α.Τ. Κηφισιάς, και το 1996, το Διδακτορικό του Δίπλωμα. Από τον Απρίλιο του 1998 έως το Δεκέμβριο του 2003 εργάστηκε ως κλινικός υπότροφος και Επιμελητής στο Τμήμα Ανοικτής και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος και Άκρου Ποδός  - Αθλητικών Κακώσεων της Κλινικής ATOS στην Χαιδελβέργη Γερμανίας. Επίσης παρακολούθησε ως κλινικός υπότροφος για 3 μήνες αρθροσκοπική και ανοικτή χειρουργική στο Τμήμα Ώμου και Αγκώνα στην ίδια Κλινική.
Από το 2004 μέχρι σήμερα υπηρετεί στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟ”, ως Επίκουρος Καθηγητής. H εξειδίκευσή του αφορά στις ανοικτές και αρθροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος, ώμου, ισχίου και άκρου ποδός καθώς και στην πλειονότητα του τραύματος, με ιδιαίτερη επικέντρωση σε εκείνο της περιοχής του γόνατος. Παρακολουθεί περισσότερες από 15 διδακτορικές διατριβές, ενώ αρκετές έχουν περατωθεί, ανακοινωθεί και δημοσιευθεί. Είναι μέλος 12 επιστημονικών εταιρειών (H.A.O.S.T., HEL.I.OS, H.A.S.B.M., E.S.S.K.A., I.S.A.K.O.S., ACL-StudyGroup, H.A.A. (Hellenic Arthroscopic Association : “George Noulis”), PCL-Study Group).
 Eχει δημοσιεύσει 22 εργασίες (η πλειοψηφία στο γνωστικό του αντικείμενο) σε αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού (PubMed) - με περισσότερα από 400 citations -και 8 εργασίες σε non-PubMed περιοδικά. Έχει περί τις 200 συμμετοχές σε διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, ανακοινώσεις και εισηγήσεις  σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, είναι board-certified στην Γερμανία και συνεργάζεται ως Ορθοπαιδικός με την Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα.
 
Dimitrios Mastrokalos was born in 1963, in Athens, Greece. He has been trained in Orthopedic Surgery in the Orthopedic Department of the University of Athens, in K.A.T.Hospital – Kifisia, Greece. He finished his specialty training in 1995 and his P.h.D. in 1996. He worked as a clinical fellow and then as a consultant in the Department of Open and Arthroscopic Knee and Foot Surgery and Sports Traumatology in the ATOS - Clinic Heidelberg - Germany from April 1998 to December 2003. He also was trained in shoulder and elbow surgery in the same Clinic. From January 2004 he is working for the Medical School of the University of Athens in the 1st Orthopedic Department of the University General  Hospital ATTIKO as Assistant Professor. He is specialized in operative open and arthroscopic treatment of the knee-, shoulder-, hip- and foot joints. He is also treating almost all trauma cases, especially these of the knee joint.  He is member of the advisory group of about 15 P.h.D. – studies, meanwhile several P.h.D. - studies have been announced or published. He is member of 12 scientific groups (H.A.O.S.T., HEL.I.OS, H.A.S.B.M., E.S.S.K.A., I.S.A.K.O.S., ACL-Study Group, H.A.A. (Hellenic Arthroscopic Association :“George Noulis”), PCL-Study Group).

Dimitrios Mastrokalos has already published 22 papers (most of them in his specialty subject) in high impact factor international journals (PubMed) - with more than 400 citations – and 8 papers in non PubMed journals. He has given over 200 lectures, including paper-announcements, round tables and high specialty lectures in national and international congresses, he is board-certified in Germany and he is co-operating as orthopedic surgeon with the German Embassy in Athens.
Ιατρείο