Συνέδριο Ομάδας Εργασίας Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, Χαβάη 2006

ACL-Study Group Meeting, Hawai 2006 

 

Lecture in Kefallonia, Greece 2009

Ομιλία στην Κεφαλλονιά, Ελλάδα 2009 

 

Congress of HAOST, 2011

Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 2011 

 

Short educational programm in Hospital of Special Surgery, New York, 2013

Ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Νοσοκομείο Εξειδικευμένης Χειρουργικής, Νέα Υόρκη, 2013  

 

 

Βιογραφικό - C.V.


ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ:

1975 - 1981: Γυμνάσιο "Γερμανική Σχολή Αθηνών".

1981 - 1987: Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

1988 - 1990: Στρατιωτική θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

1990 - 1991: Θητεία ως γιατρός υπαίθρου.

1991 - 1995: Ειδικότητα στην "Ορθοπαιδική και Τραυματολογία" στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου "Κ.Α.Τ." Κηφισιάς.

1996: Περάτωση διδακτορικής διατριβής.

 

 ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Από το 2004, απασχόληση στην Α΄Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟ", με πλήρες εκπαιδευτικό και κλινικό έργο. 

Ενασχόληση κυρίως με αρθροσκοπική και ανοικτή χειρουργική γόνατος και ποδοκνημικής / άκρου ποδός, καθώς και με κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004: Επιμελητής Ορθοπαιδικής στο τομέα ¨Γόνατο - Χειρουργική Άκρου Ποδός, Αθλητικών Κακώσεων και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής" στην Κλινική ΑΤΟΣ στην Χαιδελβέργη Γερμανίας (Διευθυντές οι: Καθηγητής Hans H. Pässler και Καθηγητής H. Thermann).

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας)
ΕΛ.Ι.ΟΣ  (Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπώρωσης)
E.S.S.K.A. (Ευρωπαική Εταιρεία Αθλητικών Κακώσεων, Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκόπισης) 
I.S.A.K.O.S. (Διεθνής Εταιρεία Αθλητικών Κακώσεων, Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκόπισης)
ACL-Study Group (Ομάδα Εργασίας Μελέτης Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου).
Ε.Α.Ε. (Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία: "Γεώργιος Νούλης")
PCL-Study Group (Ομάδα Εργασίας Μελέτης Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου).
Κ.Ε.Ο.Χ. (Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών)    

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
Σε διεθνή συνέδρια: περισσότερες από 140
Σε ελληνικά: περισσότερες από 80  

 

__________________________________________________________________________

 

EDUCATION:                                                                            

1975 - 1981: Gymnasium “German School of Athens”
1981 - 1987: Human Medicine in : Medical School of  University of Athens

1988 - 1990: Army Duty in the greek Navy

1990 - 1991: Public Health Duty in the greek province          

1991 - 1995: Specialty training in Orthopedics in the Orthopedic Department of the University of Athens in K.A.T. Hospital. Kifisia

1996: PhD thesis finished and presented


PRESENT APPOINTMENT: 
Since January 2004, Orthopedic Surgeon and Assistant Professor in Orthopedics with clinical involvement in the 1st Department of Orthopedics of the University of Athens (General University Hospital ATTIKO) and also with teaching/educational duties.

Specialist in Knee/Foot open and arthroscopic surgery, practicing also musculo-sceletal trauma treatment. 


PREVIOUS APPOINTMENTS

January 2000 – January 2004: Consultant in Knee- and Foot surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy in ATOS-Clinic,Heidelberg, Centre of Knee- and Foot Surgery, Sports Traumatology.  Prof. H.H. Paessler, Prof H. Thermann.
April 1998 -  December 1999: Clinical and Research Fellow in Knee- and Foot surgery, Sports Traumatology andArthroscopy in ATOS-Clinic, Heidelberg, Centreof Knee- and Foot Surgery, SportsTraumatology.  Prof. H.H. Paessler, Prof H.Thermann. 

 

MEMBER OF SCIENTIFIC SOCIETIES
H.A.O.S.T. (Hellenich Association of Orthopedic Surgery and Traumatology)
HEL.I.OS  (Hellenic Foundation of Osteoporosis)
E.S.S.K.A. (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)
I.S.A.K.O.S. (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthropaedic Sports)
ACL-Study Group (Anterior Cruciate Ligament – Study Group).
H.A.A. (Hellenic Arthroscopic Association : “George Noulis”)
PCL-Study Group (Posterior Cruciate Ligament – Study Group).
H.C.O.S. (Hellenic College of Orthopedic Surgeons)  


PRESENTATIONS - LECTURES - ROUND TABLES
In international congresses: more than140
In national: more than 80

                         

Ιατρείο